สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103550000536
 • อรรณพ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บีโต้ ฟาร์มาซี
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 86909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • เลขทะเบียนใบอนุญาต อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยโท อรรณพ โกกิฬา
 • อรรณพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025808880-1
 • เบอร์มือถือ
 • 0943368882
 • อีเมล์
 • btopharmacy@gmail.com