สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธาราทิพย์ บีโปรดักส์
 • สูรย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สูรย์ นวลแก้ว
 • สูรย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056345085
 • เบอร์มือถือ
 • 0860991233
 • อีเมล์
 • tharathipbee_pro@hotmail.com