สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105534076461
 • สันติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติ ศรียุทธไกร
 • สันติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023214207-8
 • เบอร์มือถือ
 • 0816382530
 • อีเมล์
 • santi.s@candpbangkok.co.th