สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0713555000695
 • จักรินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอ็ดเวล กาญจนบุรี เซ็นเตอร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าอนามัยสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • อ.ย. Gmp Iso
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรินทร์ สังกรณีย์
 • จักรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034515311
 • เบอร์มือถือ
 • 0887978949
 • อีเมล์
 • jakarinaw9291125@gmail.com