สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
 • กุลนาถ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้ยางพาราอบแห้งแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ISO 9001:2008
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กุลนาถ ตันพาณิชรัตนกุล
 • กุลนาถ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-4398181
 • อีเมล์
 • kulanart.apkgroup@gmail.com