สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ นบท.ปี ๓๖ ทนายความ
 • เกียรติศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทนายความ และที่ปรึกษากฏหมาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เนติบัณฑิตย์ไทย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์
 • เกียรติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • ๐๘๑ ๙๕๑ ๑๑๐๐
 • อีเมล์
 • icothai@gmail.com