สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • atphayao
 • กวินนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผู้จำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TOP Brand Awars 2016
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กวินนา ชัยวุฒิ
 • กวินนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-9249571
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3962535
 • อีเมล์
 • amoniithaialnd@gmail.com