สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร
 • นิภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรคลายเส้น และเครื่องสำอางค์สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 3700400399227
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิภา เอกแก้วนำชัย
 • นิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0924603300
 • เบอร์มือถือ
 • 0814279303 0986919989
 • อีเมล์
 • Ni.suphan@gmail.com