สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพ (สาขา) บ้านกลางแดด
 • พะเยาว์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องจักรสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พะเยาว์ ศรีอำพร
 • พะเยาว์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0932364047
 • เบอร์มือถือ
 • 0869277664
 • อีเมล์
 • warissara.fat@gmail.com