สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สยามไอศครีม
 • ใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศครีมกะทิสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ใจ เสือเต่า
 • ใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032282170
 • เบอร์มือถือ
 • 0868118053
 • อีเมล์
 • rb_ops@moc.go.th