สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • สยามไอศครีม
  • ใจ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ไอศครีมกะทิสด
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง ใจ เสือเต่า
  • ใจ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 032282170
  • เบอร์มือถือ
  • 0868118053
  • อีเมล์
  • rb_ops@moc.go.th