สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสบู่ตลาโตนด โหนด นาเล
 • จารุเนตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่ตาลโตนด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุเนตร ศรีชู
 • จารุเนตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0812757156
 • อีเมล์
 • poonsup123@gmail.com