สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บีแม็ทช์
 • นริศรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การตลาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นริศรา โกญจนาท
 • นริศรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020196639
 • เบอร์มือถือ
 • 0955699142
 • อีเมล์
 • naridsara@bematch.xyz