สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มอาชีพแปรรูป ส้มตำบลอ้อมใหญ่ (น้ำส้มกิ่งก้าน)
 • ปารดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส้ม และน้ำนมข้าวโพด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอทอป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปารดา แผ้วสอาด
 • ปารดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0993945166
 • เบอร์มือถือ
 • 0993945166
 • อีเมล์
 • k.parada6477@gmail.com