สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มหาSoft
 • บุญมี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องบริหารงานค้าปลีกค้าส่ง (POS)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0868833343
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญมี ดำหริ
 • บุญมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0868833343
 • เบอร์มือถือ
 • 0868833343
 • อีเมล์
 • meewifi@gmail.com