สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวปลอดสารพิษ
 • พรรณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรรณี คงเอียด
 • พรรณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 090-1758078
 • เบอร์มือถือ
 • 088-8479735
 • อีเมล์
 • weenanick405@gmail.com