สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปัญญาหัตถกรรมหินอ่อน
 • ปัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตู้นาฬิกา, มือจับประตู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปัญญา ปูชนียกุล
 • ปัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-5628846
 • เบอร์มือถือ
 • 086-2139919
 • อีเมล์
 • panyapuchaneeyakul@gmail.com