สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เฉลี่ยง
 • เฉลี่ยง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวหลามน้ำหนาวแม่เฉลี่ยง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เฉลี่ยง ยศสุพรม
 • เฉลี่ยง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0896984118
 • อีเมล์
 • saling.yotsuphom@gmail.com