สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • OK Andaman
 • ลักขณาวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • OK Andaman
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลักขณาวัลย์ กฤตสิน
 • ลักขณาวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0806269966
 • เบอร์มือถือ
 • 0806269966
 • อีเมล์
 • lakkhanawan.37@gmail.com