สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Poshybeads (พอชชี่บีดส)
 • วนพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับพลอย, ไข่มุก และโลหะมีค่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วนพร ไชยถาวร
 • วนพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053023361
 • เบอร์มือถือ
 • 0856262241
 • อีเมล์
 • PoshyBeads@gmail.com