สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อิมปานิ ผ้าขาวม้า
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896669550
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-338836
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6669550
 • อีเมล์
 • impani@gmail.com