สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลิ้มกวงเว้ง
 • บัญชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เส้นหมี่เตี๊ยว ตราหงษ์-มังกร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บัญชา ทองเวโรจน์
 • บัญชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-201160
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7676600
 • อีเมล์
 • limkuangweng@hotmail.com