สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
 • เรณู 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พรหมเช็ดเท้า ผักปลอดสารพิษ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เรณู แก้วบุญศรี
 • เรณู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0625132061
 • อีเมล์
 • renudaewboonsri@gmail.com