สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ.ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กัลยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • คอนโดดรีม แม่สอด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยา วันสาลี
 • กัลยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055508785
 • เบอร์มือถือ
 • 0953722304
 • อีเมล์
 • condodreammaesot@gmail.com