สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิว แอนด์ วู๊ด รีสอร์ท เขาค้อ
 • จินตนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่พัก รีสอร์ท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จินตนา สนามชัยสกุล
 • จินตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-0380386
 • อีเมล์
 • chintana_kai@hotmail.com