สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์ผลิตผลิตพืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5
 • ปัฐจันทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแปรรูปทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปัฐจันทร์ สืบสายอ่อน
 • ปัฐจันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819609355
 • อีเมล์
 • duangporn.mhs@gmail.com