สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กชพร ทองทา
 • กชพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ีUSDA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กชพร ทองทา
 • กชพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817368874
 • เบอร์มือถือ
 • 0861618824
 • อีเมล์
 • tikiceroom91@hotmail.com