สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก. ไทไท แบรนด์ (แปรรูปผลิตผลเกษตร)
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Naturally Healthy Products especially food and snacks
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819720472
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธวัชชัย รัตนซ้อน
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053684033
 • เบอร์มือถือ
 • 0819720472
 • อีเมล์
 • taitaimhs@gmail.com