สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Mae Hong Son Coffee | กาแฟแม่ฮ่องสอน
 • มโนพัศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟคั่ว กาแฟกะลา กาแฟสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0888782965
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มโนพัศ อัมพาผล
 • มโนพัศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0846392456
 • เบอร์มือถือ
 • 0887893256
 • อีเมล์
 • manopas789@gmail.com