สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าฝ้ายบุญทวี
 • กัลยกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าห่ม,พรมเช็ดเท้า,ผ้าพันคอ,ผ้าขาวม้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0973358839
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยกร แคล่วคล่อง
 • กัลยกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097 335 8839, 0909 053 494
 • เบอร์มือถือ
 • 097 335 8839, 0909 053 494
 • อีเมล์
 • pp.kk540@gmail.com