สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านผ้าขนหนูลิขสิทธิ์
 • วรชาติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าขนหนู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816440051
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วรชาติ ชัยศุภล้กษณ์
 • วรชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-644-0051 / 093-138-2581
 • เบอร์มือถือ
 • 093-1382581/081-6440051
 • อีเมล์
 • worachart86@gmail.com