สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เดอะ เช็คแฮนด์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด
 • จักรพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แอพพิคเคชั่น Shake Hands
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรพงศ์ ธเนศภาคินพงศ์
 • จักรพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0935476336
 • อีเมล์
 • chakkapong.ta@theshakehands.com