สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • น้ำพริกอินเตอร์ "แม่สมควร"
  • ทิพย์วัน 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • น้ำพริก
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง ทิพย์วัน เนตรนาค
  • ทิพย์วัน 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 087-2020662
  • อีเมล์
  • tiptiptip17@hotmail.com