สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์ค้าส่งเด่นซาลาเปานครราสีมา
 • ศิราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายปลีก-ส่ง ซาลาเปา ขนมจีบ เฉาก๊วย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิราณี บุญมาเจริญศิริ
 • ศิราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-5945895
 • เบอร์มือถือ
 • 080-1733977
 • อีเมล์
 • pueng222_lovely@hotmail.com