สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3609900935151
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภา-ดา เบเกอรี่
 • พิชญธิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชญธิดา ศรีโสภณ
 • พิชญธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091698995
 • อีเมล์
 • thida8883@gmail.com