สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
 • ชัยกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิต หมูหยอง กุนเชียง หมูแผ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • HACCP GMP อย. มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยกานต์ มาแทน
 • ชัยกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074843998
 • เบอร์มือถือ
 • 0989566535
 • อีเมล์
 • karnmatan@gmail.com