สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0105534098731
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก แคนดี้ทอย
 • จตุรพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม และเยลลี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มอก./อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จตุรพร วัฒนารมย์ฉัตร
 • จตุรพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0830059101
 • เบอร์มือถือ
 • 0830059101
 • อีเมล์
 • candytoy.gle@hotmail.com