สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด (ประสาร แจ้งจั่น)
 • วารุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกมะนาว ต้นพันธุ์มะนาวทูลเกล้า มะพร้าวน้ำหอมไร้กะลา กล้วย พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP พืช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วารุณี ม่วงเกลี้ยง
 • วารุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0886006618
 • อีเมล์
 • noiwarunee0152@gmail.com