สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510400096641
 • ชื่อธุรกิจ
 • หัตถ์จันทร์
 • เอกพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายทอมือผ้าถุงยกดอก เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกพงศ์ จอมขันเงิน
 • เอกพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-6583083 081-8848521
 • อีเมล์
 • jujee.nunuy@hotmail.com