สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0503559002236
 • ชื่อธุรกิจ
 • By Heart Cosmetics
 • พิชญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางและเวชสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบรับจดแจ้งสินค้า
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชญา เสียวครบุรี
 • พิชญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0804191520
 • อีเมล์
 • byheart2016@gmail.com