สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกคุณย่า
 • วิมลรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร,น้ำพริก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิมลรัตน์ แสงอุไร
 • วิมลรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028150992
 • เบอร์มือถือ
 • 0818687146
 • อีเมล์
 • daeng1306@gmail.com