สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3430300826622
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฮักจี่พิซซ่าบึงกาฬ
 • จุฬาลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แป้งพิซซ่าแช่แข็งสูตรดั้งเดิม แป้งพิซซ่าสูตรไรซ์เบอรี่ กาแฟสดและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0886229071
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฬาลักษณ์ ร่มโพธิ์ทอง
 • จุฬาลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0886229071,0885712177
 • อีเมล์
 • creammie2013@windowslive.com