สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ้ร้านปูซาน
 • ศุภชาติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องครัวเรือน เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ สร้อย จี้ แหวน นาฬิกา และน้ำมันสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภชาติ วงษ์สะอาด
 • ศุภชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0804585989
 • เบอร์มือถือ
 • 0991922242
 • อีเมล์
 • su.burapha@gmail.com