สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0731560920011
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม (มะเขือเทศแม่ฉุย)
 • ประยงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า : มะเขือเทศราชินีสดและแปรรูป เมล่อน บริการ : เปิดให้เยี่ยมชมสวนเมล่อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP,GAP และQ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประยงค์ วงศ์สกุล
 • ประยงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-1064556
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1064556
 • อีเมล์
 • maechuy@hotmail.com