สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0243555000177
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูด ฟอร์ ไลฟ์
 • บุรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่ม นำ้ ขนม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุรินทร์ เนตรทิพย์
 • บุรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0923674477
 • อีเมล์
 • t-transadvance@hotmail.com