สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3571100034350
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องอินทรีย์เพื่อสุขภาพตราจุก
 • โกศล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตข้าวกล้องอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0808457118
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โกศล สว่างศรี
 • โกศล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0808457118
 • อีเมล์
 • Tarjukrice@gmail.com