สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • BEE-SOAP
 • ธนายุทธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนายุทธ บุญมาก
 • ธนายุทธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0626491926
 • เบอร์มือถือ
 • 0626491926
 • อีเมล์
 • tanyut2534@gmail.com