สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วยอึ๊งภากรณ์
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร ถ่านขาว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิริวรรณ เจนการ
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-411220
 • เบอร์มือถือ
 • 080-5219799
 • อีเมล์
 • siriwonjane@gmail.com