สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านครามคาเฟ่
 • วิไลวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายย้อมคราม ร้านกาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิไลวรรณ แข่งขัน
 • วิไลวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7565946
 • อีเมล์
 • Wiseechan@gmail.com