สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3341500058701
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต้นคราม
 • กรองทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0992949949
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กรองทอง แก่นค่ำ
 • กรองทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0992949949
 • อีเมล์
 • k.anny@hotmail.com