สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มาดามแก้ว
 • ไพริน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยไส้เดือน , ขี้ค้างคาว , ขี้วัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ไพริน พฤทธิพัฒนะพงศ์
 • ไพริน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0882424099
 • อีเมล์
 • chin770133@gmail.com